Endoskopi Nedir ?

Endoskopi Nedir ?

Endoskopi: Üst GİS

1- (Gastroskopi) ( Üst GİS Endoskopi) Özofagogastroduodenoskopi:
Özofagus (yemek borusu, mide ve duodenum (on iki parmak bağırsağı)’nun incelenmesi işlemidir. Video endoskopi yöntemiyle işlem gerçekleştirilmektedir. Hastanın konforu ve işlemi hatırlamaması için sedasyon anestezisi ile işlem gerçekleştirilmektedir. İşlem öncesi hastanın 8-12 saat süre ile aç olması, işleme engel bir hastalığının bulunmaması gereklidir. Herhangi bir ciddi engel yok ise; hastanın kullandığı aspirin gibi anti koagülan ilaçlar bir hafta önceden kesilmelidir. İşlem esnasında hastalıklı alanlardan veya helikobakter pilori incelemesi için örnek almak mümkündür.
Kimlere üst GİS endoskopi yapılır?
Disfaji (yutma güçlükleri, odinofaji (ağrılı yutma), retrosternal (göğüs kemiği arkasında) ağrı, mide yanması, üst karın ağrıları, bulantı, kusma, iştahsızlık, kilo kaybı, anemi (kansızlık), ülser ve kanser gibi hastalıkların teşhisi ve tedavinin takibinde, çöliak hastalığı şüphesinde, açıklanamayan öksürük, portal hipertansiyon, siroz, Barrett, üst GİS kanama odağının tespiti ve kanamanın durdurulması, yutulan yabancı cisimlerin çıkarılması için, yemek borusu darlık veya tümörlerinde stent yerleştirmek için...

Endoskopi: Alt GİS

2-Rektosigmoidoskopi:
Kalın bağırsağın son kısımlarının (rektum ve sigmoid kolon) incelenmesi işlemidir. Sedasyon anestezisi uyguladığımız için 5 saat kadar açlık olması gereklidir. İşlemden önce, hemşire hanım tarafından ardaşık iki lavman uygulanmaktadır. Dışkılama sonrası işlem gerçekleştirilir.

3-Kolonoskopi:
Kolonun (kalın bağırsağın) tamamının incelmide ağrısı, disfaji, yabancı cisim, mide, enmesi işlemidir. İdeal olan son 3 gün posasız beslenmedir. Son gece müshil kullanılır ve işlemden önce lavman işlemi uygulanır.

Endoskopi Nedir ? - Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Nejat Gülgör , Cerrahi Merkezi,hemoroit,basur,safra kesesi ,tırnak batması ,cocuk sünnet , bursa sünnet cerrahisi , cekirge sağlık plaza ,Genel Cerrahi, Bursa,safra kesesi, endoskopi, kolonoskopi, fıtık, reflü, basur, lazerle,
Özofagus (yemek borusu, mide ve duodenum (on iki parmak bağırsağı)’nun incelenmesi işlemidir. Video endoskopi yöntemiyle işlem gerçekleştirilmektedir. Hastanın konforu ve işlemi hatırlamaması için sedasyon anestezisi ile işlem gerçekle
ozofagus-yemek-borusu-mide-ve-duodenum-on-iki-parmak-bagirsagi-nun-incelenmesi-islemidir-video-endoskopi-yontemiyle-islem-gerceklestirilmektedir-hastanin-konforu-ve-islemi-hatirlamamasi-icin-sedasyon-anestezisi-ile-islem-gerceklestirilmektedir-isle