Hemoroid Tedavisi

Hemoroid Tedavisi

LAZER İLE HEMOROİD TEDAVİSİ

 

LHP tekniği ile hemoroidal pakeye bir lazer fiberi yerleştirilir ve lazer enerjisi uygulanır. Lazer

enerjisinin hemoroidal doku tarafından absorbe edilmesi hemoroid damarlarının tahrip olmasına /

obliterasyonuna, ardından submukozal fibrotik büzülmeye ve toplam hemoroid dokusunun

azalmasına neden olur. Önümüzdeki 6 hafta boyunca nihai sonuca kadar devam edecek olan

pakelerde doğrudan (1/3) ve devamında (~ 2/3) büzülme vardır. 5-7 gün sonra vücut pıhtılaşmış

dokuyu yeni bağ dokusu ile değiştirmeye başlayacaktır. Prensipte her bir pake ayrı ayrı küçültülebilir

ve hemoroidin eksizyonu gerekli değildir. Amaç, doğal anatominin yeniden yapılandırılmasıdır,

hemoroidal arter yok edilir, kanama semptomlarını doğrudan iyileştirir. Ayrıca hacim büyük ölçüde

azalır. Prolapse durumunda hemoroidal kitlenin küçülmesi ve fibrotik rekonstrüksiyon prolapse

probleminin azalmasına neden olur. Lazerle anoderm, mukoza ve kas dokusuna dokunulmaz veya

hasar verilmez. Erişim için sadece dışsal küçük kesiler yaratılır.

Avantajları:

• Ağrısız/ Az ağrılı prosedür. Anoderme dokunulmaz

• Mukoza/sfinkter (makat kaslarına hasarı yoktur. Dışkı kaçırma riski yoktur)

• Vücuda yabancı madde girişi yoktur

• Düşük komplikasyonlar (kanama/inkontinans/stenoz)

• Ayaktan veya düşük hastanede yatış süresi (veya geceleme)

• Kısa işe dönüş süresi / duruş süreleri

• Birkaç tekrar ve / veya diğer tedavi yöntemleri ile birlikte uygulanması mümkündür

Dezavantajları:

Nihai sonuç 6 haftadan önce değil

Endikasyonlar (UYGULANDIĞI ALANLAR):

-  Segmental veya dairesel 2. İla 3. derece hemoroidler;

-   HAL ve / veya mukopeksi gibi diğer tedavilerle kombinasyon halinde bazı 4. derece vakalar;

-   RBL'ye (Band ligasyonu) yeterli yanıt vermeyen 2. derece hemoroidler.

Kontraendikasyonlar (UYGULANMAMASI GEREKEN DURUMLAR):

Dış hemoroidler

Proctit (Anüs ve rektumun iltihablı durumları)

Akut Apse

 

Ligasure (Doku mühürleme)

Dukuları mühürleyip, fazlasını keserek dikişsiz ameliyat imkanı sağlar.

Hemoroid Tedavisi - Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Nejat Gülgör , Cerrahi Merkezi,hemoroit,basur,safra kesesi ,tırnak batması ,cocuk sünnet , bursa sünnet cerrahisi , cekirge sağlık plaza ,Genel Cerrahi, Bursa,safra kesesi, endoskopi, kolonoskopi, fıtık, reflü, basur, lazerle,
Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Nejat Gülgör , Cerrahi Merkezi,hemoroit,basur,safra kesesi ,tırnak batması ,cocuk sünnet , bursa sünnet cerrahisi , cekirge sağlık plaza ,Genel Cerrahi, Bursa, odunluk, zorlu plaza, mide balonu, polip
hemoroid-lazer-doku-muhurleme-ligasure-bagsur-basur-